ideah_law_house

IDEAH Law House ApS
@ideah_law_house


Juridisk rådgivning

Picta Metric Porfile Analyze

Instant Engagement Rate

%36.65

Instant Profile Power

%18

Recently popular by ideah_law_house

Populer Media

Er din virksomhed klar til den nye persondataforordning? 
Den 25. maj 2018 træder der en ny persondataforordning i kraft. Mange virksomheder skal derfor allerede nu i gang med at forberede sig på dette. 
Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler for behandling af personoplysninger, og den vil erstatte persondatadirektivet, som i Danmark er gennemført i persondataloven. Hertil kommer ikke mindst de nye sanktionsmuligheder fra Datatilsynet, hvor voldsomme bøder kan blive udfaldet ved tilsidesættelse af forordningen.

De nye regler gælder for alle private virksomheder/organisationer og alle offentlige myndigheder. Forordningen anvendes på behandling af personoplysninger i forbindelse med aktiviteter, der gennemføres af en dataansvarlig/databehandler i EU. 
Som virksomhed så ”behandler” man personoplysninger når man indsamler, registrerer, bruger, videregiver, sletter og opbevarer via elektronisk databehandling. 
Den nye persondataforordning stiller krav til, hvordan man som virksomhed behandler personoplysninger fra de indsamles til de slettes eller arkiveres. Datatilsynet kan kræve, at få stillet en sådan dokumentation til rådighed. 
Grunden til at man som virksomhed allerede nu skal i gang med at forberede sig til den nye dataforordning skyldes, at forordningens krav skal tænkes ind i tilrettelæggelsen af datahåndtering, sagsbehandling, organisering, kontrakter med leverandører samt i forhold til udvikling af nye digitale løsninger, hvilket tager tid. Hvis der ikke er styr på tingene, når forordningen træder i kraft, vil det desuden kunne komme til at koste dig dyrt. 
Kontakt IDEAH Law House, så din virksomhed kan få styr på de nye regler og dermed få det juridiske grundlag på plads. 
IDEAH Law House kan være din sparringspartner, rådgive dig og din virksomhed omkring persondataforordningen og hjælpe dig i gang med alt det praktiske når forordningen træder i kraft den 25. maj 2018

Kontakt os på 2088331 eller info@ideahlaw.dk

Images by ideah_law_house