🏷 ÁO TRẮNG CROPTOP XÔ HOA BÈO 🐝Thêm mẫu croptop cột nơ sang hết xảy bà bảy nha Kiểu croptop tay bí cột nơ ngực, chân viền bánh bèo quá sang chảnh tiểu thơ!!! Phối vs quần gì cũng okilaaaa nha mn ơi 🔎️ Giá: #160k 🔎️ Size : Free ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 👉 Sỉ cập nhật zalo: 0933 294 880 👉 Mình bán online tại HCM, tất cả đều là hàng order. 👉 TUYỂN SỈ TOÀN QUỐC #bapthestore #settrangphuc #outfit #todayiswear #tonight #black #sweet #beauty #girl #new #fashion #sexy #dress #saigon #hcm #cute #cropxoahoabeo

This entry was posted on 10/10/2019 at 03:19 by @bap.thestore . 18 tags, such as #160k, #bapthestore, #settrangphuc, #outfit and #todayiswear where used on post, 1 people liked and 0 people left a comment up to now.

Show Instagram Profile Power Bắp theStore

Instant Engagement Rate

0.25 /10Percent of the audience who like or comment the posts

Instant Engagement Rate

0.25 /10
🏷 ÁO TRẮNG CROPTOP XÔ HOA BÈO 🐝Thêm mẫu croptop cột nơ sang hết xảy bà bảy nha
Kiểu croptop tay bí cột nơ ngực, chân viền bánh bèo quá sang chảnh tiểu thơ!!!
Phối vs quần gì cũng okilaaaa nha mn ơi 🔎️ Giá: #160k
🔎️ Size : Free
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 👉 Sỉ cập nhật zalo: 0933 294 880 👉 Mình bán online tại HCM, tất cả đều là hàng order. 👉 TUYỂN SỈ TOÀN QUỐC 
#bapthestore #settrangphuc #outfit #todayiswear #tonight #black #sweet #beauty #girl #new #fashion #sexy #dress #saigon #hcm #cute #cropxoahoabeo
🏷 ÁO TRẮNG CROPTOP XÔ HOA BÈO 🐝Thêm mẫu croptop cột nơ sang hết xảy bà bảy nha
Kiểu croptop tay bí cột nơ ngực, chân viền bánh bèo quá sang chảnh tiểu thơ!!!
Phối vs quần gì cũng okilaaaa nha mn ơi 🔎️ Giá: #160k
🔎️ Size : Free
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 👉 Sỉ cập nhật zalo: 0933 294 880 👉 Mình bán online tại HCM, tất cả đều là hàng order. 👉 TUYỂN SỈ TOÀN QUỐC 
#bapthestore #settrangphuc #outfit #todayiswear #tonight #black #sweet #beauty #girl #new #fashion #sexy #dress #saigon #hcm #cute #cropxoahoabeo
🏷 ÁO TRẮNG CROPTOP XÔ HOA BÈO 🐝Thêm mẫu croptop cột nơ sang hết xảy bà bảy nha
Kiểu croptop tay bí cột nơ ngực, chân viền bánh bèo quá sang chảnh tiểu thơ!!!
Phối vs quần gì cũng okilaaaa nha mn ơi 🔎️ Giá: #160k
🔎️ Size : Free
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 👉 Sỉ cập nhật zalo: 0933 294 880 👉 Mình bán online tại HCM, tất cả đều là hàng order. 👉 TUYỂN SỈ TOÀN QUỐC 
#bapthestore #settrangphuc #outfit #todayiswear #tonight #black #sweet #beauty #girl #new #fashion #sexy #dress #saigon #hcm #cute #cropxoahoabeo
🏷 ÁO TRẮNG CROPTOP XÔ HOA BÈO 🐝Thêm mẫu croptop cột nơ sang hết xảy bà bảy nha
Kiểu croptop tay bí cột nơ ngực, chân viền bánh bèo quá sang chảnh tiểu thơ!!!
Phối vs quần gì cũng okilaaaa nha mn ơi 🔎️ Giá: #160k
🔎️ Size : Free
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 👉 Sỉ cập nhật zalo: 0933 294 880 👉 Mình bán online tại HCM, tất cả đều là hàng order. 👉 TUYỂN SỈ TOÀN QUỐC 
#bapthestore #settrangphuc #outfit #todayiswear #tonight #black #sweet #beauty #girl #new #fashion #sexy #dress #saigon #hcm #cute #cropxoahoabeo
Show Bắp theStore ( @bap.thestore ) Stories and Highlights