Giá: #240k 🍕5 màu như ảnh 🍀Có 1 size 🥑Dr để được tư vấn và đặt hàng 🤗 🙅Không nhận đặt hàng qua comment 🍒Hàng về từ 10 -14 ngày từ sau khi chốt 🍑Chốt đơn mỗi ngày trừ CN 🥝Hàng order - Không có sẵn 🥥Direct để xem ảnh thật ❌Không đổi trả - hủy hàng 🍥Nhận sỉ/lẻ hàng TQ giá tốt, không trung gian 🍉Nhận tìm đồ theo link, ảnh ⚡Feedback giảm 5% từ lần mua sau 🔥Bill từ 200k cọc trước 25% - khách tỉnh cọc 50% để chắc chắn các bạn lấy hàng 🍭Ship COD toàn quốc 🏠Luôn tuyển CTV ☎️Zalo: 0911980712 💁Mọi thắc mắc xin vui lòng direct trực tiếp 🥕Xem thêm tại #145closet_áolen . . . #áolen #aolen #len #sweater #ao #aoda #aodep #áo #order #taobao #quangchau #instagood #photooftheday #beautiful #fahsion #bts #happy #cute #followme #like4like #follow #picoftheday #ulzzang #orderquangchau #ulzzanggirl #ulzzangfashion #ctv

Instant Engagement Rate

0.13 /10Percent of the audience who like or comment the posts

Instant Engagement Rate

0.13 /10
Giá: #240k
🍕5 màu như ảnh
🍀Có 1 size
🥑Dr để được tư vấn và đặt hàng 🤗
🙅Không nhận đặt hàng qua comment
🍒Hàng về từ 10 -14 ngày từ sau khi chốt
🍑Chốt đơn mỗi ngày trừ CN
🥝Hàng order - Không có sẵn
🥥Direct để xem ảnh thật
❌Không đổi trả - hủy hàng
🍥Nhận sỉ/lẻ hàng TQ giá tốt, không trung gian
🍉Nhận tìm đồ theo link, ảnh
⚡Feedback giảm 5% từ lần mua sau
🔥Bill từ 200k cọc trước 25% - khách tỉnh cọc 50% để chắc chắn các bạn lấy hàng
🍭Ship COD toàn quốc
🏠Luôn tuyển CTV
☎️Zalo: 0911980712
💁Mọi thắc mắc xin vui lòng direct trực tiếp
🥕Xem thêm tại #145closet_áolen
.
.
.
#áolen #aolen #len #sweater #ao #aoda #aodep #áo #order #taobao #quangchau #instagood #photooftheday #beautiful #fahsion #bts #happy #cute #followme #like4like #follow #picoftheday #ulzzang #orderquangchau #ulzzanggirl #ulzzangfashion #ctv
Giá: #240k
🍕5 màu như ảnh
🍀Có 1 size
🥑Dr để được tư vấn và đặt hàng 🤗
🙅Không nhận đặt hàng qua comment
🍒Hàng về từ 10 -14 ngày từ sau khi chốt
🍑Chốt đơn mỗi ngày trừ CN
🥝Hàng order - Không có sẵn
🥥Direct để xem ảnh thật
❌Không đổi trả - hủy hàng
🍥Nhận sỉ/lẻ hàng TQ giá tốt, không trung gian
🍉Nhận tìm đồ theo link, ảnh
⚡Feedback giảm 5% từ lần mua sau
🔥Bill từ 200k cọc trước 25% - khách tỉnh cọc 50% để chắc chắn các bạn lấy hàng
🍭Ship COD toàn quốc
🏠Luôn tuyển CTV
☎️Zalo: 0911980712
💁Mọi thắc mắc xin vui lòng direct trực tiếp
🥕Xem thêm tại #145closet_áolen
.
.
.
#áolen #aolen #len #sweater #ao #aoda #aodep #áo #order #taobao #quangchau #instagood #photooftheday #beautiful #fahsion #bts #happy #cute #followme #like4like #follow #picoftheday #ulzzang #orderquangchau #ulzzanggirl #ulzzangfashion #ctv
Giá: #240k
🍕5 màu như ảnh
🍀Có 1 size
🥑Dr để được tư vấn và đặt hàng 🤗
🙅Không nhận đặt hàng qua comment
🍒Hàng về từ 10 -14 ngày từ sau khi chốt
🍑Chốt đơn mỗi ngày trừ CN
🥝Hàng order - Không có sẵn
🥥Direct để xem ảnh thật
❌Không đổi trả - hủy hàng
🍥Nhận sỉ/lẻ hàng TQ giá tốt, không trung gian
🍉Nhận tìm đồ theo link, ảnh
⚡Feedback giảm 5% từ lần mua sau
🔥Bill từ 200k cọc trước 25% - khách tỉnh cọc 50% để chắc chắn các bạn lấy hàng
🍭Ship COD toàn quốc
🏠Luôn tuyển CTV
☎️Zalo: 0911980712
💁Mọi thắc mắc xin vui lòng direct trực tiếp
🥕Xem thêm tại #145closet_áolen
.
.
.
#áolen #aolen #len #sweater #ao #aoda #aodep #áo #order #taobao #quangchau #instagood #photooftheday #beautiful #fahsion #bts #happy #cute #followme #like4like #follow #picoftheday #ulzzang #orderquangchau #ulzzanggirl #ulzzangfashion #ctv
Giá: #240k
🍕5 màu như ảnh
🍀Có 1 size
🥑Dr để được tư vấn và đặt hàng 🤗
🙅Không nhận đặt hàng qua comment
🍒Hàng về từ 10 -14 ngày từ sau khi chốt
🍑Chốt đơn mỗi ngày trừ CN
🥝Hàng order - Không có sẵn
🥥Direct để xem ảnh thật
❌Không đổi trả - hủy hàng
🍥Nhận sỉ/lẻ hàng TQ giá tốt, không trung gian
🍉Nhận tìm đồ theo link, ảnh
⚡Feedback giảm 5% từ lần mua sau
🔥Bill từ 200k cọc trước 25% - khách tỉnh cọc 50% để chắc chắn các bạn lấy hàng
🍭Ship COD toàn quốc
🏠Luôn tuyển CTV
☎️Zalo: 0911980712
💁Mọi thắc mắc xin vui lòng direct trực tiếp
🥕Xem thêm tại #145closet_áolen
.
.
.
#áolen #aolen #len #sweater #ao #aoda #aodep #áo #order #taobao #quangchau #instagood #photooftheday #beautiful #fahsion #bts #happy #cute #followme #like4like #follow #picoftheday #ulzzang #orderquangchau #ulzzanggirl #ulzzangfashion #ctv
Giá: #240k
🍕5 màu như ảnh
🍀Có 1 size
🥑Dr để được tư vấn và đặt hàng 🤗
🙅Không nhận đặt hàng qua comment
🍒Hàng về từ 10 -14 ngày từ sau khi chốt
🍑Chốt đơn mỗi ngày trừ CN
🥝Hàng order - Không có sẵn
🥥Direct để xem ảnh thật
❌Không đổi trả - hủy hàng
🍥Nhận sỉ/lẻ hàng TQ giá tốt, không trung gian
🍉Nhận tìm đồ theo link, ảnh
⚡Feedback giảm 5% từ lần mua sau
🔥Bill từ 200k cọc trước 25% - khách tỉnh cọc 50% để chắc chắn các bạn lấy hàng
🍭Ship COD toàn quốc
🏠Luôn tuyển CTV
☎️Zalo: 0911980712
💁Mọi thắc mắc xin vui lòng direct trực tiếp
🥕Xem thêm tại #145closet_áolen
.
.
.
#áolen #aolen #len #sweater #ao #aoda #aodep #áo #order #taobao #quangchau #instagood #photooftheday #beautiful #fahsion #bts #happy #cute #followme #like4like #follow #picoftheday #ulzzang #orderquangchau #ulzzanggirl #ulzzangfashion #ctv
Show 💁BÁN QUẦN ÁO - GIÀY - PHỤ KIỆN ( @145.closet ) Stories and Highlights