Mistä muutoksista pitää ilmoittaa Kelaan? Suuret ja pienet elämäntilanteen muutokset saattavat vaikuttaa eri tavoin Kelan maksamiin tukiin.⁠ ⁠ 🔸Jos et ilmoita muutoksista, saatat jäädä ilman jotakin sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti, jolloin se joudutaan perimään myöhemmin takaisin. ⁠ ⁠⁠ 🔸Esimerkiksi seuraavista muutoksista kannattaa ilmoittaa Kelaan: ⁠ ⁠ 📦 Asunnonvaihto tai muutto yhteen tai erilleen ⁠ 💰 Tulosi laskevat tai nousevat ⁠ 💕 Avioliiton solmiminen tai avioero ⁠ 👶 Lapsen syntymä⁠ 📰Jos jäät työttömäksi ⁠ 🤒 Jos sairastut ⁠ ✈️Oleskelu tai työskentely ulkomailla ⁠ ⁠ 🔸Ohjeita eri muutostilanteisiin löytyy osoitteesta kela.fi/muutostilanne ⁠ ⁠ Vilka förändringar ska meddelas till FPA och hur? Stora och små förändringar i livssituationen kan på olika sätt inverka på de förmåner som FPA betalar.⁠ ⁠ 🔸Om du inte anmäler eventuella förändringar, kan det hända att du inte får en förmån som du har rätt till eller att en förmån betalas till dig på felaktiga grunder, varvid man senare måste återkräva förmånen.⁠ ⁠ 🔸Det lönar sig att anmäla t.ex. följande förändringar till FPA: ⁠ ⁠ 📦 Om man byter bostad eller flyttar ihop eller isär ⁠ 💰 Om inkomsterna minskar eller ökar ⁠ 💕 Om man gifter sig eller skiljer sig ⁠ 👶När ett barn föds⁠ 📰 Om man blir arbetslös ⁠ 🤒 Om man blir sjuk ⁠ ✈️ Om man vistas eller arbetar utomlands⁠ ⁠ 🔸Anvisningar för olika förändringar i livssituationen finns på adressen fpa.fi/nar-livssituationen-forandras⁠ ⁠ #kela #kelafpa #repost @kela_fpa

This entry was posted on 13/08/2019 at 05:59 by @ohjaamot . 3 tags, such as #kela, #kelafpa and #repost where used on post, 24 people liked and 0 people left a comment up to now.

Show Instagram Profile Power Ohjaamot

Instant Engagement Rate

1.5 /10Percent of the audience who like or comment the posts

Instant Engagement Rate

1.5 /10
Mistä muutoksista pitää ilmoittaa Kelaan? Suuret ja pienet elämäntilanteen muutokset saattavat vaikuttaa eri tavoin Kelan maksamiin tukiin.⁠
⁠
🔸Jos et ilmoita muutoksista, saatat jäädä ilman jotakin sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti, jolloin se joudutaan perimään myöhemmin takaisin. ⁠
⁠⁠
🔸Esimerkiksi seuraavista muutoksista kannattaa ilmoittaa Kelaan: ⁠
⁠
📦 Asunnonvaihto tai muutto yhteen tai erilleen ⁠
💰 Tulosi laskevat tai nousevat ⁠
💕 Avioliiton solmiminen tai avioero ⁠
👶 Lapsen syntymä⁠
📰Jos jäät työttömäksi ⁠
🤒 Jos sairastut ⁠
✈️Oleskelu tai työskentely ulkomailla ⁠
⁠
🔸Ohjeita eri muutostilanteisiin löytyy osoitteesta kela.fi/muutostilanne ⁠
⁠
Vilka förändringar ska meddelas till FPA och hur? Stora och små förändringar i livssituationen kan på olika sätt inverka på de förmåner som FPA betalar.⁠
⁠
🔸Om du inte anmäler eventuella förändringar, kan det hända att du inte får en förmån som du har rätt till eller att en förmån betalas till dig på felaktiga grunder, varvid man senare måste återkräva förmånen.⁠
⁠
🔸Det lönar sig att anmäla t.ex. följande förändringar till FPA: ⁠
⁠
📦 Om man byter bostad eller flyttar ihop eller isär ⁠
💰 Om inkomsterna minskar eller ökar ⁠
💕 Om man gifter sig eller skiljer sig ⁠
👶När ett barn föds⁠
📰 Om man blir arbetslös ⁠
🤒 Om man blir sjuk ⁠
✈️ Om man vistas eller arbetar utomlands⁠
⁠
🔸Anvisningar för olika förändringar i livssituationen finns på adressen fpa.fi/nar-livssituationen-forandras⁠
⁠
#kela #kelafpa #repost @kela_fpa
Show Ohjaamot ( @ohjaamot ) Stories and Highlights