کاش رویِ پیشونیِ آدمایی که دارن زیر بارِ غصه‌هاشون له میشن , یه چیزی نوشته بود تا بقیه کمی مراعاتشونو میکردن ... مثلا نوشته بود؛ این آقا دارد از صدمین جایی که فرم پر کرده , و استخدام نشده برمیگردد ... این آقا را دارند میبرند بگذارند خانه‌یِ سالمندان ... این خانم مادرش مریضیِ صعب‌العلاج دارد ... این آقا قول داده تابستان برایِ پسرش دوچرخه بخرد , ولی پول ندارد ... این خانم تا حالا کسی عاشقش نشده ... این آقا خیلی حالش بد است , و اگر یقه‌اش را بگیرید امشب خودش را میکشد ...! این آدم شکستنی‌ست !... #حمید_باقرلو

Instant Engagement Rate

0.7 /10Percent of the audience who like or comment the posts

Instant Engagement Rate

0.7 /10
Show عكاسى تبليغاتى و صنعتى 📷 ( @mookherstudio ) Stories and Highlights

10 COMMENTS:

278 Likes :

saber_shahidi_music
saber_shahidi_music
mojtaba___ghavidel93
mojtaba___ghavidel93
ghasemharandy
ghasemharandy
zahra._._photographer
zahra._._photographer
yaghouti
yaghouti
hiwa.8
hiwa.8
zhra.1376
zhra.1376
shima_shahh
shima_shahh
asgari.mina
asgari.mina
feereshteeeh
feereshteeeh
aminreza12555
aminreza12555
sahar.ghaniz
sahar.ghaniz
shahram_3729
shahram_3729
faezeasgharikhalaji
faezeasgharikhalaji
pezhman.artwork
pezhman.artwork
fereshteh36524
fereshteh36524
rasoulpazhohesh6162
rasoulpazhohesh6162
papeli_gallery
papeli_gallery
alfa_2020
alfa_2020
ghasemiamin
ghasemiamin
shakhenabat_urmia2
shakhenabat_urmia2
shirvani723
shirvani723
hasankarami65
hasankarami65
fatemh_golipour
fatemh_golipour
sorooshlife
sorooshlife
marziye.shiryan
marziye.shiryan
shahin_ghorbani
shahin_ghorbani
m.o.h.a.m.a.d.9898
m.o.h.a.m.a.d.9898
m.majidd
m.majidd
fahimehajiabdoli
fahimehajiabdoli
r.fatemeh60
r.fatemeh60
hosseinalirostami
hosseinalirostami
aziii_m62
aziii_m62
s4b4aazadi76
s4b4aazadi76
mohamad.azadd
mohamad.azadd
mani_cook
mani_cook
vanda_94
vanda_94
asiii_r
asiii_r
mohamad_khaled64
mohamad_khaled64
dj_daniyall_izadiii
dj_daniyall_izadiii
90smuzik
90smuzik
_shima_azd
_shima_azd
hasstii_mahdiyeh
hasstii_mahdiyeh
rauof0080
rauof0080
shahab_rajaee
shahab_rajaee
iamrezanayebi
iamrezanayebi
asma_zreh
asma_zreh
rko.8kooroosh7676
rko.8kooroosh7676
parniyakarimi9
parniyakarimi9
cooking_sepideh
cooking_sepideh
photo_akas_bashi
photo_akas_bashi
adel_zareie
adel_zareie
mostafabarani
mostafabarani
neshat.pg
neshat.pg
ko.sar__b
ko.sar__b
niloofarahd
niloofarahd
mahshid.shirjandi95
mahshid.shirjandi95
mr.javati_d_72
mr.javati_d_72
mahdimoazenzadeh
mahdimoazenzadeh
low.freq
low.freq
hojjat.mosavi.79
hojjat.mosavi.79
fatemee.shakerii
fatemee.shakerii
am.bad
am.bad
aghayari1366
aghayari1366
mohammadamin_gholampoor
mohammadamin_gholampoor
amerianhamedd
amerianhamedd
masoudfallah94
masoudfallah94
nazaninbabr
nazaninbabr
alireza_5689
alireza_5689
elnaz.farajpour.studio
elnaz.farajpour.studio
sadegh.m98
sadegh.m98
kimia.ky76ky
kimia.ky76ky
dumanartgallery
dumanartgallery
hajimonavar
hajimonavar
photovalieasr
photovalieasr
saeid.gmr
saeid.gmr
solaleh.a7
solaleh.a7
mohammadimampour
mohammadimampour
vahiddehdar7
vahiddehdar7
razishoja.art
razishoja.art
mahmudmohamadi17
mahmudmohamadi17
ebrahim1338
ebrahim1338
alireza_ins
alireza_ins
behnamdejman
behnamdejman
khanomiim
khanomiim
wolfammmm
wolfammmm
elahe.moqhadam
elahe.moqhadam
shkmk.2018
shkmk.2018
tablosazali7
tablosazali7
hychkhs5334
hychkhs5334
shima_cheshmi
shima_cheshmi
z_h_m1397
z_h_m1397
reyhaneh.mi
reyhaneh.mi
samane_roohi.asl
samane_roohi.asl
saba_maghsoudi
saba_maghsoudi
nneeddaa.moradi.59
nneeddaa.moradi.59
keyvan.ab
keyvan.ab
re.kashani
re.kashani
salar_622
salar_622
abidiphotography
abidiphotography