חולצת "אולסטאר" אוריגינל של "צלם ים"! 👕 תקליקו לחנות.... יש מספיק לכוווולם ;) 🏄‍♀️🌊🏄 https://shop.streamer.co.il ☀️ #צלםים #streamer #Tshirts #surfing

Instant Engagement Rate

1.85 /10Percent of the audience who like or comment the posts

Instant Engagement Rate

1.85 /10
חולצת "אולסטאר" אוריגינל של "צלם ים"! 👕 תקליקו לחנות.... יש מספיק לכוווולם ;) 🏄‍♀️🌊🏄 https://shop.streamer.co.il ☀️ #צלםים #streamer #Tshirts #surfing