לא ציפינו 🤭 @everydaysrad

Instant Engagement Rate

5.34 /10Percent of the audience who like or comment the posts

Instant Engagement Rate

5.34 /10

0 COMMENTS:

55 Likes :

amnonart
amnonart
liyashine
liyashine
shirelmuseri
shirelmuseri
shirahm
shirahm
idan.balas
idan.balas
simamy55186
simamy55186
adiiiohana
adiiiohana
eladlevy42
eladlevy42
pazoren
pazoren
kobicohen890
kobicohen890
imkozaf
imkozaf
galdelevie
galdelevie
sharon.adri1
sharon.adri1
ehudk11
ehudk11
doronbrown
doronbrown
shaharsinbela
shaharsinbela
shira_delariya
shira_delariya
doron.n.biton
doron.n.biton
nofit_hilo
nofit_hilo
elimusli
elimusli
shalom_landscape
shalom_landscape
guy_ohayon1
guy_ohayon1
liadhalperin
liadhalperin
royikababia
royikababia
moshe_70
moshe_70
kfir1811
kfir1811
sup_surf_srilanka
sup_surf_srilanka
yoav21g
yoav21g
nicolfreesoul
nicolfreesoul
eran_huber
eran_huber
lider_m
lider_m
hadas_pasternak
hadas_pasternak
oran_pink
oran_pink
naturesteve
naturesteve
a_frame_israel
a_frame_israel
shachartakok
shachartakok
dori_314
dori_314
danielshimoni_
danielshimoni_
avishagnagar_
avishagnagar_
supsisters
supsisters
noyavraham1
noyavraham1
ranico1
ranico1
gileadf_trainer
gileadf_trainer
adiginzburg
adiginzburg
swellconnection
swellconnection
nivadan
nivadan
chen.tsur
chen.tsur
henaspis
henaspis
moran_grinsh
moran_grinsh
zack_zinga
zack_zinga
aireverse_surf
aireverse_surf
everydaysrad
everydaysrad
guyco90
guyco90
eyalferder
eyalferder
yahavviktor
yahavviktor