mdtsuchiya

Masatoshi Dohi
@mdtsuchiya


掛川の つちや です。お酒とオンガクとオートバイ です。

Images by mdtsuchiya