linhbobo96

Miss Phong Trần
@linhbobo96


▪️Chụp film📷 | Canon av1 | 50mm | Aries ♈️ Không thích đồ ngọt Vì chụp xấu nên phải sắp xếp gọn gàng 1 xút

Images by linhbobo96