kiratsukisarasu8

kira Tsuki Selene
@kiratsukisarasu8


Makenai!Soñadora,viajera Madrid/Granada,Militar, fotografa,ilustradora,youtuber,criminologa e ingeniera teleco,periodista,gamer y vlogger Ocionews💙🌙🌏🦋
http://www.youtube.com/ocionewstv

Images by kiratsukisarasu8