Taj Palace Hotel, Sardar Patel Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi - 110010